Kemija

Entalpija


Entalpija realnih snovi

Izjave o spremembah entalpije s temperaturo je mogoče podati za resnične snovi toliko kot izmerjene vrednosti za molsko toplotno kapaciteto C.str kot funkcija T so znani. Integracija oz

dH=C.str(T)dTstr=konst.

daje spremembo entalpije, ko se snov segreje T1 po T2

H(T2)-H(T1)=T1T2C.str(T)dT

Za boljše razumevanje te integracijske formule najprej pomislimo na izmerjene C.strVrednosti v enem TGraf narisan.

Integracija je enostavna za vsakega kemika s pomočjo analitične tehtnice. Odčitki C.str(T) bo v enem C.str,T- Diagram, ki prikazuje, za kaj je treba uporabiti dobro valjan milimetrski papir, da bo masa na enoto površine enaka na vsaki točki lista. Skupna sprememba entalpije v intervalu [T1,T2], za katerega so znane toplotne kapacitete, je enaka skupni šrafirani površini, to je integral z mejami T1 doklerT2.

Da bi dobili entalpijo kot funkcijo T v intervalu [T1,T2] za določitev razrežemo celotno območje na vzporedne trakove popolnoma enake širine ΔT=(T1-T2)/12 (kot je prikazano na sliki 1). Tehtanje daje površine A.jaz=C.str(jazΔT)ΔT in s tem za spremembe entalpije na interval ΔT:

H(T1+ΔT)-H(T1)=A.1H(T1+2ΔT)-H(T1)=A.1+A.2H(T1+3ΔT)-H(T1)=A.1+A.2+A.3H(T1+12ΔT)-H(T1)=A.1+A.2+A.3+...+A.12

tam H(T1) ostaja neznan, na ta način je mogoče določiti le spremembe entalpije.

Želeli bi natančnejšo integracijo in manjše temperaturne korake ΔTzato prilagodimo odčitke C.str(T) primerna funkcija f(T) na, npr. B. polinom.

C.str(T)=a+bT+cT2+dT3

Prilagoditev krivulje poteka najhitreje z ustreznim računalniškim programom na računalniku, ki danes sodi na vsako kemično delovno postajo.Ko je prilagoditev opravljena in so torej nastavitvene konstante a, b, c in d znano, je integracijo enostavno izvesti analitično. Vendar preprost pristop moči ni vedno primeren. Če polinomskemu pristopu dodamo naslednjo višjo moč v upanju, da bomo izboljšali natančnost, je lahko skupni rezultat slabši. Čeprav so posamezne merilne točke bolje prilagojene, je nastala funkcija f(T) vendar je bolj valovita in je zato integracija manj natančna. V teh primerih pomagajo druge metode prilagajanja, kot je interpolacija z zlepkami.


Video: Hesov zakon i standardna entalpija nastajanja supstance - Hemija I (Januar 2022).