Kemija

Rešitev


Za rešitev težave upoštevamo naslednjo skico:

Vpadni žarek se najprej lomi na vmesniku zrak-steklo. Zakon loma se glasi tukaj nzrakgreh(α)=nSteklogreh(α1), pri čemer α1 lomni kot, nzrak lomni količnik zraka in nSteklo tisti iz stekla je. tam nSteklo=1 lahko poenostavimo greh(α)=nSteklogreh(α1). Nato pride do drugega preloma na vmesniku steklo-voda. Tukaj bi moralo priti do popolne refleksije. Zato se tukaj glasi zakon loma nSteklogreh(α2)=nvodogreh(90°), pri čemer nvodo je lomni količnik vode in α2 označuje vpadni kot pri tem lomu. tam greh(90°)=1 ali lahko pišemo nSteklogreh(α2)=nvodo. Vpadni kot α2 , pod katerim mora svetlobni žarek zadeti vmesnik, da se popolnoma odbije, se izračuna iz te enačbe α2=62,46° . Zdaj lahko vidimo naslednjo povezavo na skici: α1=90°α2=27,54°. S tem izračunamo s pomočjo prve enačbe greh(α)=nSteklogreh(α1)α=43,9° . Torej, če vpadni svetlobni žarek zadene stekleno površino pod kotom 43,9 ° do normale, se bo popolnoma odbil od strani steklenega bloka.


Video: ONLY 3 INGREDIENTS! Everyone loves this cake and everyone wants the recipe ! # 140 (Januar 2022).