Kemija

Relativna porazdelitev intenzivnosti


V primeru relativne porazdelitve intenzivnosti se intenzivnost fizične količine zvočno normalizira tako, da se pojavijo le vrednosti med 0 in 1. To dosežemo z oblikovanjem količnika:

JAZ.rel=JAZ./JAZ.maks,

t.j. največja pojavljajoča se intenzivnost v osrednjem maksimumu je normalizirana na eno.

Učne enote, v katerih je izraz obravnavan

Testi z dvojnimi režami60 min.

FizikaoptikaValovna optika

Ta učna enota je namenjena spoznavanju motenj kot pomembne značilnosti svetlobnih valov. Poudarjen je zgodovinski pomen odkritja te lastnosti v svetlobi, ki se je postopoma uveljavila za valovni model širjenja svetlobe. Tukaj je najprej obravnavana interferenca dveh žarkov na dvojni reži.


Video: Выбор факторов, влияющих на результативный показатель (Januar 2022).