Kemija

Hidrogenacija aromatičnih snovi


Hidrogenacija aromatskih snovi: Stereokemija

Podobno kot pri hidrogeniranju alkenov in alkinov se vodik prenese na isto stran π sistema. Pri hidrogeniranju derivatov benzena se vseh šest atomov H pogosto prenese na isto stran obroča.

sl.1
Stereokemija pri aromatski hidrogenaciji

miška

slika 2
3D model devteracijskega produkta


Video: WATER TRANSFER PRİNTİNG WATER PATTERN (Januar 2022).