Kemija

Priprava na pripravništvo iz genskega inženiringa


Precipitacija DNK

Precipitacija DNK z alkoholom je pogosto uporabljena metoda za koncentriranje ali čiščenje DNK, ki je v vodni raztopini. Obori se z izsoljevanjem DNK z visokimi koncentracijami soli in etanolom ali izopropanolom.

Za precipitacijo DNK iz vodne raztopine se vzorec najprej zmeša z 0,1 volumna 3 M raztopine natrijevega acetata (končna koncentracija 0,3 M) in nato z 2-2,5 volumna hladnega etanola (po želji tudi z enim volumnom hladnega izopropanola). . Oborjena DNK se sedimentira v namizni centrifugi in supernatant se zavrže (pozor: upoštevajte orientacijo pelete v Eppendorfovi epruveti!). DNK peleto enkrat ali dvakrat speremo s 75 % etanolom in posušimo. DNK lahko nato prevzamemo v destilirano vodo ali sterilni pufr in shranimo za nadaljnje poskuse.

Opomba
Nasvet: Obarjanje z izopropanolom je vedno zaželeno, če je prostornina raztopine DNK velika, poleg tega lahko obarjanje izopropanola izvajamo pri sobni temperaturi, tako da se z DNK obori manj soli.


Video: Spust po vrvi - ureditev sidrisca in priprava na spust (Januar 2022).