Kemija

Masna spektrometrija


Razvoj LC/MS sklopke

Najprej je bila razvita metoda, pri kateri se LC eluat prenese na tekoči trak (engl. premični pas). Na tem transportnem traku se prenese v ogrevano komoro, v kateri topilo izhlapi. Snov nato vstopi v ionski vir in se po izhlapevanju ionizira v vakuumu (običajno z udarcem elektronov ali kemično ionizacijo).

Ker te metode ni mogoče uporabiti za toplotno nestabilne snovi, se poskušajo uporabiti bolj nežne ionizacijske metode, kot je hitro atomsko bombardiranje (FAB). Spajanje poteka z neprekinjen pretok-FAB metoda.

Nadaljnji razvoj je zagotovil metode, pri katerih se vzorec razprši v fino meglico. Najprej je bil razvit vmesnik termospray, ker je ta ionizacijski proces podprt z visokimi temperaturami, je tudi vzorec močna toplotna obremenitev.

Preboj pri ionizaciji polarnih analitov je prišel z uporabo ionskih virov pri atmosferskem tlaku. Ionizacija poteka pod normalnim tlakom, nastali ioni se nato prenesejo v visokovakuumski sistem masnega analizatorja za ločevanje. Vmesnik snopa delcev se je izkazal za analizo šibko polarnih snovi. Za analite z nizko molekulsko maso je prednostna kemična ionizacija pod atmosferskim tlakom. Najpogosteje uporabljena tehnika ionizacije je postopek elektrospray.


Video: How to Solve Singer Machine Stitching Problem (Januar 2022).