Kemija

Gradniki nukleinskih kislin


ATP kot zaloga energije

Adenozin trifosfat predstavlja zalogo energije, v kolikor lahko absorbira energijo v obliki estrske vezi fosforne kisline in jo ponovno ciljno sprošča z encimsko katalitično hidrolizo. Zaradi visokega fosforilacijskega potenciala ATP je hidroliza zelo eksergonična in daje 30,5 kJ / mol. Za regeneracijo ATP se fosfatna skupina iz spojine s še večjim fosforilacijskim potencialom encimsko prenese na ADP. Primere takšnih fosforiliracij ATP lahko najdemo v glikolizi med pretvorbo fosfoenolpiruvata v piruvat ali pa potekajo v mišičnem tkivu, kjer se ADP fosforilira v ATP s fosfokreatinom kot zalogo fosfata.

Za višje energetske potrebe lahko ATP hidroliziramo tudi v adenozin 5'-monofosfat (AMP) in pirofosfat (PPjaz) poteče. Pri tej reakciji je količina sproščene energije le 1,7 kJ/mol (skupaj -32,2 kJ/mol), vendar kasnejše cepitev pirofosfata povzroči nadaljnjih 33,5 kJ/mol. Primer takšne reakcije lahko najdemo v prvi stopnji oksidacije maščobnih kislin.


Video: Клинок из M390,твердость 62-63 HRc (Januar 2022).