Kemija

Lastnosti polimera


Razvoj na področju makromolekularne kemije od 20. let prejšnjega stoletja spremlja stalen razvoj raznolikih testnih metod za beleženje lastnosti polimernih materialov.

V glavnem je treba upoštevati naslednje lastnosti polimerov:

Mehanske lastnosti

Makromolekularne snovi se zelo različno obnašajo do mehanskih obremenitev tako med sabo kot v primerjavi z znanimi klasičnimi materiali (npr. kovina, les).

Toplotne lastnosti

Struktura polimerov v veliki meri določa njihove toplotne lastnosti.

Optične lastnosti

Preizkušanje optičnih lastnosti polimerov omogoča oceno kakovosti, karakterizacijo tehnološke stabilnosti proizvodnega procesa in identifikacijo oziroma analizo.

Električne lastnosti

Električne lastnosti bolj ali manj odražajo kemično sestavo, fizikalno strukturo in stanje polimerne trdne snovi.

Določitev lastnosti polimera je bistvenega pomena za proizvajalce in potrošnike. Z njihovo pomočjo je mogoče določiti pogoje, pod katerimi se lahko uporablja določen material. Vse pomembneje postaja tudi jasna dodelitev patentnih prijav.


Video: Rezkanje: Kako postati strokovnjak (Januar 2022).