Kemija

Prvi zakon termodinamike


Uporaba prvega zakona termodinamike

S pomočjo 1. zakona termodinamike lahko zdaj raziščemo, katera energija se porabi pri reverzibilnih spremembah stanja.

Resnično reverzibilnih reakcij v praksi ni mogoče izvesti. Vendar pa bo potek reakcije reverzibilne spremembe stanja ekstrapoliran tako, da pustimo, da reakcija poteka čim počasneje.

Klasični primeri reverzibilnih sprememb stanja so izotermna in adiabatna sprememba volumna plina. V primeru adiabatne spremembe prostornine se med spremembo stanja z okoljem ne izmenjuje toplota. Ker je ekspanzija plina običajno endotermni proces, se bo plin med ekspanzijo ohladil. Energija prihaja iz njegove notranje energije. Nasprotno, pri stiskanju se bo notranja energija plina povečala.

V izotermični izvedbi se plin med ekspanzijo vedno znova vrača na začetno temperaturo. Ko se plin razširi, je treba toploto (ali mehansko energijo) dovajati od zunaj; ko je plin stisnjen, opazovani sistem odda toploto v okolje.


Video: Rad i Toplota,Prvi zakon Termodinamike (Januar 2022).