Kemija

Dolga verižna veja


Strokovno področje - Makromolekularna kemija

Dolgoverižne veje nastanejo s prenosom verige na polimer z medmolekularnimi in intramolekularnimi reakcijami.