Kemija

Senzorji


Optični postopki brez oznak

Tab. 1
Merjenje spremembe lomnega količnika preko evanescentnega polja
PretvornikNačelo merjenja
Površinska plazmonska resonanca (SPR)Premik resonančne energije površinskega plazmona
Prism Coupler (resonančno ogledalo, RM)Sprememba pogojev spajanja izoliranega listnega valovoda
Rešetna spojkaPremik sklopnega kota optične rešetke
Integrirani optični interferometer: Mach-Zehnderjev interferometer, mladi interferometer, interferometer načinaZaznavanje faznega premika preko interferenc
Tab. 2
Merjenje spremembe debeline optične plasti
PretvornikNačelo merjenja
Reflektometrična interferenčna spektroskopija (RIfS)Sprememba interferenčnega vzorca tanke plasti
ElipsometrijaSprememba polarizabilnosti odbojnosti


Video: Delavnica Senzorji (Januar 2022).