Kemija

Odkrivanje kobalta


Odkrivanje kobalta

Kobalt - vredno vedeti

Sistematika:
Kobalt je v skupini 9 (VIII. Podskupina) periodnega sistema in se pojavlja v kemičnih spojinah večinoma v oksidacijskih stanjih + II in + III.
Pojav/sinteza:
Kobalt se naravno pojavlja kot živilski kobalt (smaltit), CoAs3, kobaltov sijaj, CoAsS in kobaltov gramoz (Linneit), Co3S.4, prej.
Značilnosti:
V enostavnih solih prevladuje oksidacijsko stanje + II, medtem ko kompleksi trivalentnega kobalta zaradi nizkega vrtenja6-Konfiguracija elektronov ima posebno stabilnost. Obnašanje sulfidov pri raztapljanju, pa tudi nekatere druge lastnosti, je podobno kot pri sosednjem niklju v periodnem sistemu.
Uporaba:
Kobalt se večinoma uporablja kot zlitina v posebnih jeklih in v materialih, kot je Widia ("kot diamant"). Že majhne količine kobaltovih soli povzročajo značilno modro obarvanost steklenih rek in se zato uporabljajo v keramični in steklarski industriji (kobalt modra) Kobalt je pomemben element v sledovih; vitaminB.12 je kobaltov kompleks.


Video: Kakovost komposta (Januar 2022).